"ЗАРА"
гр. Монтана, град Монтана, бул. "Трети март" 84, ет. 4
Лице за контакти: Таня Младенова
Телефон: 0878 813428

Агенция за недвижими имоти "ЗАРА" предлага следните услуги на своите клиенти:

o Управление на недвижими имоти, административно техническо обслужване, изготвяне на лицензирани експертни оценки на недвижими имоти.

o Посредничество във връзка с покупко-продажбата на недвижими имоти.

o Посредничество при отдаване под наем.

o Промяна статута на земята.

o Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба, защитаващ интересите на продавач и купувач.

o Изготвяне на необходимите документи за осъществяване на нотариална сделка.

o Проверка за вещни тежести, искови молби и възбрани.

Оферти на ""ЗАРА" ": Виж всички оферти