Продава Парцел
гр. Монтана, Расника
Цена: 50000 BGN

Кавадратура: 5909 м2
Продавач: Агенция Галя
Лице за контакт: Галя
Телефон: 0887909946, 0887397168
 
Допълнителна информация:
АГЕНЦИЯ ГАЛЯ ПРОДАВА Поземлен имот с площ 2322 кв.м. и Поземлен имот с площ 3587 кв.м., местност РАСНИКА, трайно предназначение: земеделска, втора категория, начин на трайно ползване: друг вид ливада. За подробности заповядайте в нашия офис на ул.'Антим ' 1 ет.2, оф.10 /зад поликлиниката, над магазин 'Ларго' За информация и огледи Тел. 0887 90 99 46
 
номер: 3737
 
Снимки към офертата