Продава Парцел
гр. Монтана
Цена: 14000 BGN

Кавадратура: 1427 м2
Продавач: Агенция "ТАРА" ЕООД
Лице за контакт: Галина Николова, Марияна Атанасова
Телефон: 0886321620, 0887435975
 
Допълнителна информация:
Допълнителна информация Агенция "Тара" продава имот 1427 кв.м. , трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, намиращ се в жк "Младост".
 
номер: 3378